ØVELSER

ØVELSER

Her finder mine elever materialer til brug i undervisningen. På denne side findes især øvelsesvejledninger og forsøgsresultater fra bioteknologiundervisningen.


S

W

J

X

Y

L

Z

Æ

Ø

Billeder fra øvelsen Transformation af E.coli med pFG plasmidet  3.T - Okt. 2015.

INFO TIL BILLEDERNE:


1) De to plader til venstre er  pluspladerne. Den plade med Ampicillin og IPTG er længst til højre.


2) De to plader til højre er minuspladerne. Igen er det pladen med Ampicilling og IPTG

til højre.


3) Billedet til højre indikerer, hvilken mærkning pladerne i rækken har (gruppens mærke).

Billeder fra øvelsen DNA fingerprinting 3.T -  Okt. 2015

Gel med de oprensede genomiske produkter. Personerne har efter deres navn fået et mærke, som vi bruger i oversigten over PCR produkternes placering på gelerne. Fra højre mod venstre er personerne: Frederik F, Michelle MI, Moniza MG, Thaara Th, Mathias Ma, Markus Pe, Nasasja N, Helle H, Lukas L, Amar A, Diana DF, Maria M, Ulla U og Tim T.

GEL 1

GEL 3

GEL 1-2

GEL 4

GEL 2

GEL 5

INFO TIL BILLEDERNE:


Gelerne viser PCR produkternes placering i gelerne. Rækkefølgen for primerne er: FGA, THO, D2, D8, D18 og AMEL. Rækkerne med de mange DNA bånd er en 25 bp markør. Ved en fejl kom PCR produktet, der skulle have været i gel 1 bane 4 ned i gel 2 bane 13.

GEL 5-2

PCR produkternes placering på de 5 geler

Billeder fra øvelsen Oprensning af myoglobin fra oksekød 3.T -  Okt. 2015

Kromatogrammet fra PrimeView programmet efter FPLC kørslen af oksekødsekstraktionen

Gel  1

Gel 2

Gel 3

Resultat fra GSR-test på Tim. Der er koblet en elektrode påTims pege- og langefinger. Elektroderne er koblet til GSR testeren, der igen er koblet til LoggerPro på en PC. Det vi iagttager på grafen er spændningen over Tims fingre. Det kraftige dyk fremkommer ved at der frembringes en høj lyd bag Tim uden at han er klar over at lyden kommer.

Resultater fra GSR-test på TIM  3.T -  14. Jan. 2016


Mikroskopi.

FPLC.

DNA-prøvetagning.

Fermentor.

"Imagination is more important than knowledge" 

Albert Einstein