LINK

LINK - annoteret linksamling

Denne side rummer en lang række annoterede link relateret primært til fagene biologi og bioteknologi på gymnasiet.

"An annotation is metadata (e.g. a comment, explanation, presentational markup) attached to text, image, or other data.[1] Often, annotations refer to a specific part of the original data."  - Wikipedia

O


OLIEFORURENING.B


BIOINFORMATIK.


BIOKEMIBOGEN: vejledning til brug af webbaserede databaser vedr. DNA-sekvenser, aminosyresekvenser og proteinstruktur (3D)


BIOINFORMATIK: Biotech Academys side om Bioinformatik. Med link til programressourcer og databaser.


NCBI: National Center for Biotechnology Information - online databaser


RCSB - PDB Protein Data Bank: information om 3-D former af proteinerBIOLOGI I GYMNASIET.


DET ER GODT AT VIDE - Biologi til gymnasiet: en side der henvender sig til gymnasieelever der søger info til biologiundervisningen samt lidt gode råd til SRP skrivningenBIOTECH ACADEMY.


BIOTECH ACADEMY: gymnasiale projekter


BIOTECH ACADEMY: biosensor - en side for gymnasiale biologi- og bioteknologiklasser, hvor man i praksis og teori kan få hjælp til at designe transformerede organismer - dvs. programmere organismer.BIOTEK NORD.


BIOTECH NORD:projekt til fremme af viden om bioteknologi i Region Nordjyllands gymnasier. Udlån af forsøgskasser fra AAU.


BUFFERBEREGNING .


FOSFAT og CITRAT  BUFFERE: beregn bufferopløsninger.


BØGER.


BIOKEMIBOGEN: side med henvisning til bogens figurer og animationer.


BIOTEKNOLOGISK FORSKNING: bioteknologisk forskning - en inspirationsbog til naturvidenskabelig undervisning på gymnasier.


BIOTEKNOLOGI 1 (Nucleus): Tema 1: Cellernes kemi; Tema 2:DNA og DNA-teknikker


BIOTEKNOLOGI 2 (Nucleus): Tema 3: Fermentering og stofskifte; Tema 4: Enzymer og gensplejsning


BIOTEKNOLOGI 3 (Nucleus): Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker; Tema 6: Fra biogas til flybrændstof


BIOTEKNOLOGI 4 (Nucleus): Tema 7: Infiktionsbiologi; Tema 8: Blodets kemi


BIOTEKNOLOGI 5 (Nucleus): Tema 9: Farmakologi og ny medicin; Tema 10: Stamceller; Tema 11: Nervesystemet og neurale proteser


BIOTEKNOLOGI 6 (Nucleus): Tema 12: Molekyær evolution; Tema 13: Genetisk variation


FYSIOLOGIBOGEN-DEN LEVENDE KROP: side med henvisning til bogens figurer.


FYSIOLOGIBOGEN - FRA MOLEKYLE TIL INDIVID: side med henvisning til bogens figurer og multiple choice spørgsmål


GENETIKBOGEN B+A: side med henvisning til bogens figurer og opgaver.


GRUNDBOG I BIOTEKNOLOGI 1 & 2: side med bøgernes figurer og eksperimenter.


MIKROSKOPISK LIV: side med henvisning til bogens figurer og eksperimenter.


NATURSYN-ØKOLOGI TIL B-NIVEAU: side med henvisning til bogens figurer.


RUSMIDLERNES BIOLOGI - OM HJERNEN, SPRUT OG STOFFER: Henrik Rindoms bog om emnet som PDF-fil


ØKOLOGIBOGEN: side med henvisning til bogens figurer.


ØKOTOKSIKOLOGI: figurer fra bogen fra Nucleus med Carsten Bagge Jensen som forfatter. 


Q

W

J

X

Y


M


MEDICINSK INFORMATION.


MEDLINE PLUS: informationer om sundhed.

MedlinePlus is a service of the National Library of Medicine (NLM), the world's largest medical library, which is part of the National Institutes of Health (NIH).

Our mission is to present high-quality, relevant health and wellness information that is trusted, easy to understand, and free of advertising, in both English and Spanish. Anywhere, anytime, on any device—for free.MULTITASKING.


THE MYTH OF MULTITASKING: en øvelse i hvorfor multitasking er en tidsrøver


Æ

Ø

"Biology gives you a brain. Life turns it into a mind."   Jeffrey Eugenides