HPLC

HPLC-øvelse

Her finder mine elever materialer til brug i undervisningen. På denne side findes forsøgsresultater fra bioteknologiundervisningens HPLC-forsøg.

Billeder fra øvelsen: "Bestemmelse af koffein i drikke" 3.T - Nov. 2015.

Mikroskopi.

FPLC.

DNA-prøvetagning.

STANDARDER:


Disse 5 billeder er resultater fra HPLC kørsler på de 5 stan-darder 10, 220, 50, 100 og 150 mg koffein / L.

PRØVER:


Disse 7 billeder er resultater fra HPLC kørsler på de forskellige prøver. Prøvetypen er angivet på billedet. Retentionstiden angives ved tallene ud for toppene på kromatogrammet og arealerne af toppene angives i tabellen.

Fermentor.

"Imagination is more important than knowledge" 

Albert Einstein