T-KLASSEN 2016-19

T-KLASSEN 2016-19

Her finder mine elever materialer til brug i undervisningen. På denne side findes især øvelsesvejledninger og forsøgsresultater fra bioteknologiundervisningen.

Billeder fra øvelsen VANDANALYSE  1.T - Feb. 2017.

Billeder fra FlowerPower pilotforsøg d. 20.03.2017.

Mikroskopi.

FPLC.

DNA-prøvetagning.

Fermentor.

"Imagination is more important than knowledge" 

Albert Einstein