LINK

LINK - annoteret linksamling

Denne side rummer en lang række annoterede link relateret primært til fagene biologi og bioteknologi på gymnasiet.

"An annotation is metadata (e.g. a comment, explanation, presentational markup) attached to text, image, or other data.[1] Often, annotations refer to a specific part of the original data." - Wikipedia

A

 

ALKOHOL.

 

DOKUMENTAR OM ALKOHOLS SKADER:Cherry Healey - Old Before My Time

 

 

ARBEJDSTILSYNET.

 

ELEVERS PRAKTISKE ØVELSER PÅ DE GYMNASIALE UDDANNELSER: information til undervisere om vilkår for udførelse af praktiske øvelser i gymnasierne.

 

O

 

OLIEFORURENING.

 

OPERATION DAGSVÆRK: temaet fra 2011, hvor det handlede om olieforurening i Peru.

B

 

BIOINFORMATIK.

 

BIOKEMIBOGEN: vejledning til brug af webbaserede databaser vedr. DNA-sekvenser, aminosyresekvenser og proteinstruktur (3D)

 

NCBI: National Center for Biotechnology Information - online databaser

 

RCSB - PDB Protein Data Bank: information om 3-D former af proteiner

 

 

BIOTECH ACADEMY.

 

BIOTECH ACADEMY: gymnasiale projekter

 

BIOTECH ACADEMY: biosensor - en side for gymnasiale biologi- og bioteknologiklasser, hvor man i praksis og teori kan få hjælp til at designe transformerede organismer - dvs. programmere organismer.

 

 

BIOTEK NORD.

 

BIOTECH NORD:projekt til fremme af viden om bioteknologi i Region Nordjyllands gymnasier. Udlån af forsøgskasser fra AAU.

 

 

BØGER.

 

BIOKEMIBOGEN: side med henvisning til bogens figurer og animationer.

 

BIOTEKNOLOGISK FORSKNING: bioteknologisk forskning - en inspirationsbog til naturvidenskabelig undervisning på gymnasier.

 

BIOTEKNOLOGI 1 (Nucleus): Tema 1: Cellernes kemi; Tema 2:DNA og DNA-teknikker

 

BIOTEKNOLOGI 2 (Nucleus): Tema 3: Fermentering og stofskifte; Tema 4: Enzymer og gensplejsning

 

BIOTEKNOLOGI 3 (Nucleus): Tema 5: Planter som biokemiske fabrikker; Tema 6: Fra biogas til flybrændstof

 

BIOTEKNOLOGI 4 (Nucleus): Tema 7: Infiktionsbiologi; Tema 8: Blodets kemi

 

BIOTEKNOLOGI 5 (Nucleus): Tema 9: Farmakologi og ny medicin; Tema 10: Stamceller; Tema 11: Nervesystemet og neurale proteser

 

BIOTEKNOLOGI 6 (Nucleus): Tema 12: Molekyær evolution; Tema 13: Genetisk variation

 

FYSIOLOGIBOGEN-DEN LEVENDE KROP: side med henvisning til bogens figurer.

 

FYSIOLOGIBOGEN - FRA MOLEKYLE TIL INDIVID: side med henvisning til bogens figurer og multiple choice spørgsmål

 

GENETIKBOGEN B+A: side med henvisning til bogens figurer og opgaver.

 

GRUNDBOG I BIOTEKNOLOGI 1 & 2: side med bøgernes figurer og eksperimenter.

 

MIKROSKOPISK LIV: side med henvisning til bogens figurer og eksperimenter.

 

NATURSYN-ØKOLOGI TIL B-NIVEAU: side med henvisning til bogens figurer.

 

RUSMIDLERNES BIOLOGI - OM HJERNEN, SPRUT OG STOFFER: Henrik Rindoms bog om emnet som PDF-fil

 

ØKOLOGIBOGEN: side med henvisning til bogens figurer.

 

P

 

PRAKTISKE ØVELSER I GYMNASIET.

 

ELEVERS PRAKTISKE ØVELSER I GYMNASIET: arbejdstilsynets regler vedr. øvelser i gymnasiet.

 

PROTEINSTRUKTUR.

 

BIOTECH ACADEMY: Proteinstruktur gennemgås 1

BIOTECH ACADEMY: Proteinstruktur gennemgås 2

 

 

PUBLIKATIONER:

 

DET MEDICINEREDE MENNESKE: en temabog med tværfaglige udfordringer for biologi og kemi indeholdende: hæmofili, sovemedicin, malaria, fedme, allergi, depressioner, antibiotika, insulin, psoriasis, narko og livsstilb.

C

 

CELLEMEMBRANEN

 

CONSTRUCTION OF THE CELL MEMBRANE: en interaktiv side, hvor du lærer at opbygge en cellemembran og lærer bestanddelene i membranen at kende.

 

Q

D

 

DIABETES

 

INSULIN OG DIABETES: et undervisningshæfte for de gymnasiale uddannelser fra Novo Nordisk - 2008.

 

 

DNA-SEKVENTERING

 

NANOPORE DNA SEKVENTERING: animation der forklarer princippet i denne metode til DNA-sekventering

 

DOKUMENTARUDSENDELSER

 

VIDEN OM: se hele Viden om udsendelser...du skal logge ind med UNI-C login.

 

DRUGABILITY

 

MULTIPARAMETER OPTIMERING - MPO: faktorer der har betydning for hvor godt et lægemiddel er til at trænge ind over blod-hjerne barrieren.

 

R

 

REFERENCEVÆRDIER

 

REFERENCEVÆRDIER FOR BLODPRØVER: En oversigtsside med referenceværdier for diverse humane blodprøvestest

 

 

RETSGENETIK

 

VESTERGAARDS MATEMATIKSIDER: retsgenetik

 

RUSMIDLER

 

RUSMIDLERNES BIOLOGI: en bog om rusmidler og deres biologiske effekter.

E

 

ENZYMER.

 

BIOTECH ACADEMY: Michaelis-Menten modellen gennemgås

 

ENZYMERNES INDDELING: oversigt over enzymklasser og deres funktion fra Bioteknologi 2, Nucleus.

 

ENZYME KINETICS: en side med gode animationer om enzymkinetik

 

 

EVOLUTION.

 

DARWIN ONLINE: en engelsk side med meget information om Darwin

 

S

 

SVAMPEATLAS

 

DANMARKS SVAMPEATLAS: - internetstedet hvor du kan deltage i kortlægningen af Danmarks svampe.

F

 

FARMAKOLOGI.

 

LOKALBEDØVENDE MIDLERS FARMAKOLOGI: hvordan virker lokalbedøvende midler.

 

FØDEVAREDATABASE.

 

DTU fødevareinstituttets fødevaredatabase: FRIDA

T

 

TIDSSKRIFTER.

 

 

AKTUEL NATURVIDENSKAB: landsdækkende tidsskrift med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige verden

 

BIOZOOM: tidsskrift fra biokemisk forening

 

DANSKE BIOANALYTIKERE: fagbladet for Danske Bioanalytikere

 

VIDENSKAB.DK: Danmarks største videnskabsmedie

 

 

TV-UDSENDELSER.

 

MIT CFU: en vejledning i hvordan man streamer udsendelser og bestiller DVD'er fra CFU

G

 

GENETIK.

 

ALT OM DNA: en undervisningsunderside på Det Etiske Råds hjemmeside om DNA og genetik. Med meget gode animationer, der også fortæller historien emnerne.

 

U

 

UR.

 

ONLINE STOPWATCH: online stopur og nedtællingsur.

 

H

 

HJERNEKASSEN.

 

HJERNEKASSEN PÅ P1: her kan du høre spændende podcasts om videnskabelige emner. Værten er hjerneforsker Peter Lund Madsen.

 

HJÆLPEPROGRAMMER.

 

ADGANG FOR ALLE: et digitalt oplæsningsprogram, der kan hjælpe dig, der har lidt svært ved at læse.

 

 

HORMONFORSTYRRENDE STOFFER.

 

FADB: her kan du bestille KEMIKAZE kittet til undervisning. Påviser østrogener og testosteron vha. genmodificerede gærstammer.

 

V

 

VANDRENSNING.

 

AQUA DJURS: rensning af spildevand for fosfat

 

DR SKOLE / STORE NØRD: om vandrensning.

 

ØKOLARIET: forsøg med vandets kredsløb..

 

 

VIRTUELLE PROGRAMMER.

 

DET VIRTUELLE LABORATORIUM: prøv at arbejde i et virtuelt laboratorium, hvor du f.eks. skal fremstille insulin fra en gensplejset gærcelle.

I

 

INTERAKTIV LABORATORIUM GUIDE.

 

THE INTERAKTIV LAB PRIMER: side med mange informationer om sikkerhed og laboratoriumudstyr samt arbejdsmetoder i lab.

 

W

J

X

K

 

KLINISKE TEST.

 

KLINISKE TEST: Biotech Academys side om test af lægemidler / udførelse af kliniske test.

 

SÅDAN LAVER MAN NY MEDICIN: videnskab.dk har kigget nærmere på hvordan ny medicin udvikles.

 

 

KRÆFT.

 

IMMUNTERAPI: Kræftens bekæmpelse: her findes information om anvendelse af immunterapi som kræftbehandling.

 

KRÆFTSTATISTIK - NORDCANI:statistik for kræft i de nordiske lande. NORDCAN er baseret på data fra cancerregistrene og dødsårsagsregistrene i de nordiske lande.

 

KRÆFT I DANMARK: Denne publikation er en samlet præsentation af de fleste kræftsygdomme i Danmark. Hver sygdom beskrives med væsentlige statistiske data om sygdommens udbredelse samt meget korte beskrivelser af den aktuelle viden om årsagsforhold, diagnose og behandling (kun data frem til 2006).

 

BOGEN OM KRÆFT: sidefra Kræftens bekæmpelse med henvisninger til teksterne fra bogen.

 

Y

L

Z

M

 

MULTITASKING.

 

THE MYTH OF MULTITASKING: en øvelse i hvorfor multitasking er en tidsrøver

 

Æ

N

 

NATURVIDESKAB FOR ALLE.

 

NATURVIDENSKAB FOR ALLE: menneskekroppen som motor - et hæfte om energiomsætning m.m. i kroppen (plus nogle hæfter af mere fysikrelateret observans) - inkl. opgaver etc. .

 

 

NEUROLOGI.

 

NEUROSCIENCE ONLINE: en underside af Neuroscience Online der handler om vestibulærsansen.

 

 

NEUROTRANSMITTERE.

 

KHAN ACADEMY:neurotransmitters and receptors.

 

KHAN ACADEMY: neurotransmitter release.

 

Ø

"Biology gives you a brain. Life turns it into a mind." Jeffrey Eugenides

 

Copyright © All Rights Reserved