OPGAVER

OPGAVER

Her finder mine elever opgaver til brug i undervisningen på A-niveau.

SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVER:

 

A

 

Acetylcholinreceptorer (03.06.2014)

Alger til biobrændstof (30.06.2013)

Alzheimers sygdom (24.05.2017)

Arktiske fødekæder (03.06.2014)

Asketoptørre (27.08.2014)

 

P

 

Pelsfarve hos mus (29.05.2015)

Pelsfarve hos Rock Pocket mus (03.06.2014)

Pelsfarve hos ulve (03.06.2013)

Pig City (27.05.2011)

Puls og arbejdsintensitet (30.05.2013)

 

B

 

Befrugtning (26.08.2015)

Behandling af middagsrester (27.05.2011)

BILAG (27.05.2011)

BILAG (29.05.2015)

BILAG (02.06.2015)

Biokonservering (23.08.2011)

Blodpletter på tøj (06.06.2012)

Blåmuslingeopdræt (30.05.2017)

 

 

Q

C

 

Carnitin Transporter Defekt (08.08.2012)

Charcot-Marie-Tooth sygdom (27.08.2014)

Complex vertebral malformation (23.08.2011)

 

R

 

Regulering af hjertefrekvens (24.05.2017)

D

 

DNA og indsater for truede arter (28.05.2014)

D-vitamin (01.06.2012)

Dyreplankton i søer (23.08.2011)

S

 

Seglcelleanæmi (23.05.2016)

Smeltepunktsanalyse (08.08.2012)

Stafylokokker og antibiotikaresistens (23.05.2016)

Stamceller (vejl. sæt 2013)

Stoffer med hormonlignende virkning

 

E

 

Ebolavirus (29.05.2015)

Edderfugle (02.06.2015)

Endosymbiose (06.06.2012)

Epo og bloddoping (29.05.2015)

T

 

Talassæmi (30.05.2013)

Thrombin (30.06.2013)

10-20-30 træningsmetoden (02.06.2015)

Tubocurarin (30.05.2013)

 

F

 

Fotosyntese (23.05.2016)

U

 

Udvikling af cadmiumtolerance (30.06.2013)

G

 

Genetisk bestemt fedme (27.05.2011)

Genetisk variation hos krondyr (03.06.2013)

Genintroduktion af ulve (06.06.2012)

Gensplejsede kartofler (25.05.2011)

Glykogenolyse (27.05.2011)

Glykolyseenzymer (27.08.2014)

Guillan-Barré syndrom (05.2006- vejledende opgavesæt 1)

Gulerødder forebygger kræft (03.06.2013)

 

V

 

Vandmiljøplanen og landbruget (1990)

Vitalkapacitet (28.05.2014)

H

 

Havleguaner på Galapagos-øerne (26.08.2015)

Helicobacter pylori (23.08.2011)

Hjernemalaria (30.05.2017)

Hornfisk (08.08.2012)

Human alkalisk phosphatase (23.05.2016)

Hypofysehormoner (06.06.2012)

 

W

I

 

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Iltoptagelseshastighed (03.06.2013)

Indavl hos bananfluer (26.08.2015)

Indavl hos hugorm (30.05.2017)

Iontransport i neuroner (29.05.2015)

 

X

J

Y

K

 

Keglesnegle og conotoksiner (24.05.2017)

Kimfald (02.06.2015)

Kondital (03.06.2014)

Koralrev (25.05.2011)

Kronisk Myeloid Leukemi (01.06.2012)

Kvinde eller mand (01.06.2012)

 

Z

L

 

Lucerne og Rhizobium-bakterier (28.05.2014)

 

Æ

M

 

MacArdles sygdom (vejl. sæt 2013)

Maksimal iltoptagelseshastighed og udholdenshedssport (30.05.2017)

Medicin i magiske kugler (25.05.2011)

Mitochondriesygdomme (27.08.2014)

Mixotrofi (08.08.2012)

Muskelsvind hos labradorhunde (vejl. sæt 2013)

Muskelsvind hos labradorhunde (25.05.2011)

Myrer til biologisk bekæmpelse af skadedyr (24.05.2017)

Mælkesyrebakterier i fødevareproduktionen (26.08.2015)

 

N

 

Nedbrydning af glycogen (28.05.2014)

 

Ø

 

Østrogenfølsom brystkræft (30.06.2013)

 

O

 

Orangutangers alfa-globin-gener (02.06.2015)

 

Å

Copyright © All Rights Reserved

SKRIFTLIGE EKSAMENSOPGAVER - TEMAINDDELING

 

A

 

ALLELFREKVENSER:

Alzheimers sygdom (24.05.2017)

Carnitin Transporter Defekt (08.08.2012)

Hjernemalaria (30.05.2017)

Indavl hos hugorm (30.05.2017)

 

ALIGNMENTS:

DNA og indsater for truede arter (28.05.2014)

Endosymbiose (06.06.2012)

Genetisk variation hos krondyr (03.06.2013)

Keglesnegle og conotoksiner (24.05.2017)

 

ANTISTOFFER:

Befrugtning (26.08.2015)

P

 

PCR (polymerase chain reaction):

DNA og indsater for truede arter (28.05.2014)

 

pH:

Pr

 

POLARITET:

D

 

PREDATION:

Dyreplankton i søer (23.08.2011)

Genintroduktion af ulve (06.06.2012)

 

PROTEINSTRUKTUR:

Indavl hos bananfluer (26.08.2015)

Keglesnegle og conotoksiner (24.05.2017)

 

PUFFERE:

Prod

 

B

 

BIOAKTIVE STOFFER:

Gulerødder forebygger kræft (03.06.2013)

 

BIODIVERSITET:

Koralrev (25.05.2011)

 

BIOENERGI:

Alger til biobrændstof (30.06.2013)

 

BIOMASSEBESTEMMELSE:

Edderfugle (02.06.2015)

 

BLOD:

Epo og bloddoping (29.05.2015)

Iltoptagelseshastighed (03.06.2013)

 

BLODSUKKERREGULERING:

Glykogenolyse (27.05.2011)

MacArdles sygdom (vejl. sæt 2013)

 

Q

C

 

CELLER:

Vin-et

 

CELLEMEMBRANEN og RECEPTORER:

Biokonservering (23.08.2011)

Carnitin Transporter Defekt (08.08.2012)

Hypofysehormoner (06.06.2012)

Iontransport i neuroner (29.05.2015)

R

 

RECEPTORER:

Medicin i magiske kugler (25.05.2011)

 

REAKTIONSTYPER:

Pr

 

REDOXPROCESSER:

Fotosyntese (23.05.2016)

 

RNA-POLYMERASE:

Ebolavirus (29.05.2015)

 

D

 

DNA-SEKVENTERING/ANALYSER:

Genetisk variation hos krondyr (03.06.2013)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Keglesnegle og conotoksiner (24.05.2017)

Kronisk Myeloid Leukemi (01.06.2012)

 

DNA-TEKNIKKER:

Ebolavirus (29.05.2015)

Gensplejsede kartofler (25.05.2011)

Gulerødder forebygger kræft (03.06.2013)

S

 

SEPERATION:

Co

 

SPEKTROFOTOMETRI:

Fotosyntese (23.05.2016)

 

 

STRUKTURFORMLER:

Fotosyntese (23.05.2016)

Gulerødder forebygger kræft (03.06.2013)

 

STAMTRÆER / KRYDSNINGSSKEMAER:

Carnitin Transporter Defekt (08.08.2012)

Charcot-Marie-Tooth sygdom (27.08.2014)

Genetisk bestemt fedme (27.05.2011)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Kvinde eller mand (01.06.2012)

 

STATISTISKE TEST:

Indavl hos bananfluer (26.08.2015)

Hjernemalaria (30.05.2017)

 

STOFSKIFTE:

Befrugtning (26.08.2015)

Carnitin Transporter Defekt (08.08.2012)

Glykogenolyse (27.05.2011)

Glykolyseenzymer (27.08.2014)

Havleguaner på Galapagos-øerne (26.08.2015)

Iltoptagelseshastighed (03.06.2013)

Kondital (03.06.2014)

MacArdles sygdom (vejl. sæt 2013)

Maksimal iltoptagelseshastighed og udholdenshedssport (30.05.2017)

 

SYMBIOSE:

Endosymbiose (06.06.2012)

Koralrev (25.05.2011)

 

E

 

EKSPERIMENTIELLE DESIGNS:

Asketoptørre (27.08.2014)

Acetylcholinreceptorer (03.06.2014)

Blodpletter på tøj (06.06.2012)

Blåmuslingeopdræt (30.05.2017)

Fotosyntese (23.05.2016)

Genetisk bestemt fedme (27.05.2011)

Gulerødder forebygger kræft (03.06.2013)

Helicobacter pylori (23.08.2011)

Kimfald (02.06.2015)

Koralrev (25.05.2011)

 

ELEKTROFORESE:

Endosymbiose (06.06.2012)

Indavl hos hugorm (30.05.2017)

 

ELISA:

Anti

 

ENZYMERS BETYDENDE FAKTORER:

Blodpletter på tøj (06.06.2012)

 

ENZYMTYPE:

Alzheimers sygdom (24.05.2017)

Blodpletter på tøj (06.06.2012)

Gensplejsede kartofler (25.05.2011)

Glykogenolyse (27.05.2011)

Glykolyseenzymer (27.08.2014)

Helicobacter pylori (23.08.2011)

Hornfisk (08.08.2012)

Kvinde eller mand (01.06.2012)

MacArdles sygdom (vejl. sæt 2013)

 

EVOLUTIONÆR TILPASNING / NATURLIG SELEKTION:

Behandling af middagsrester (27.05.2011)

Dyreplankton i søer (23.08.2011)

Helicobacter pylori (23.08.2011)

Hjernemalaria (30.05.2017)

Hornfisk (08.08.2012)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Indavl hos bananfluer (26.08.2015)

Keglesnegle og conotoksiner (24.05.2017)

 

 

 

 

T

 

TITRERING:

Vin-

 

TRANSKRIPTIONSFAKTORER:

D-vitamin (01.06.2012)

Kronisk Myeloid Leukemi (01.06.2012)

F

 

FORDELINGSLIGEVÆGT:

Pe

'

FOTOSYNTESE:

Endosymbiose (06.06.2012)

Fotosyntese (23.05.2016)

 

FØDEKÆDER:

Arktiske fødekæder (03.06.2014)

Dyreplankton i søer (23.08.2011)

Edderfugle (02.06.2015)

Hornfisk (08.08.2012)

 

FUNKTIONELLE GRUPPER:

Sl

U

 

G

 

GASKROMATOGRAFI:

Pr

 

GENETISKE VARIATION:

Asketoptørre (27.08.2014)

Genetisk variation hos krondyr (03.06.2013)

Helicobacter pylori (23.08.2011)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Indavl hos bananfluer (26.08.2015)

Indavl hos hugorm (30.05.2017)

 

GENSPLEJSNING:

P

 

GENREGULERING:

Bær

 

GÆRING:

Vi

 

 

 

 

 

 

V

 

VIRUS:

Ebolavirus (29.05.2015)

 

VITAMINMANGEL:

D-vitamin (01.06.2012)

 

VÆKST:

Behandling af middagsrester (27.05.2011)

Biokonservering (23.08.2011)

Ebolavirus (29.05.2015)

Edderfugle (02.06.2015)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Kimfald (02.06.2015)

Lucerne og Rhizobium-bakterier (28.05.2014)

 

 

VÆKSTFAKTORER (abiotiske og biotiske faktorer):

Alger til biobrændstof (30.06.2013)

Arktiske fødekæder (03.06.2014)

Behandling af middagsrester (27.05.2011)

Blåmuslingeopdræt (30.05.2017)

DNA og indsater for truede arter (28.05.2014)

Dyreplankton i søer (23.08.2011)

Genintroduktion af ulve (06.06.2012)

Helicobacter pylori (23.08.2011)

Hornfisk (08.08.2012)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Kimfald (02.06.2015)

Koralrev (25.05.2011)

 

H

 

HARDY-WEINBERG LIGEVÆGT::

Genetisk variation hos krondyr (03.06.2013)

Hjernemalaria (30.05.2017)

 

HORMONEL REGULERING:

Befrugtning (26.08.2015)

Epo og bloddoping (29.05.2015)

Hypofysehormoner (06.06.2012)

Kvinde eller mand (01.06.2012)

 

 

W

I

 

ILTOPTAGELSE:

Maksimal iltoptagelseshastighed og udholdenshedssport (30.05.2017)

 

IMMUNFORSVARET:

D-vitamin (01.06.2012)

 

INTERMOLEKYLÆRE BINDINGER:

P

 

ISOMERI:

P

 

X

J

 

 

Y

K

 

KLASSISK GENETIK:

Carnitin Transporter Defekt (08.08.2012)

Charcot-Marie-Tooth sygdom (27.08.2014)

Genetisk bestemt fedme (27.05.2011)

Ibirisk skovsnegl (01.06.2012)

Indavl hos bananfluer (26.08.2015)

Indavl hos hugorm (30.05.2017)

Kvinde eller mand (01.06.2012)

 

KONDITAL:

Epo og bloddoping (29.05.2015)

Iltoptagelseshastighed (03.06.2013)

Kondital (03.06.2014)

 

KONSERVERING:

Behandling af middagsrester (27.05.2011)

Hornfisk (08.08.2012)

Kimfald (02.06.2015)

 

KROMATOGRAFI:

Fotosyntese (23.05.2016)

 

KRYDSNINGSSKEMA:

Ph

 

Z

L

 

LAMBERT-BEERS LOV:

Spi

 

LUNGEVENTILATION:

Iltoptagelseshastighed (03.06.2013)

 

Æ

M

 

MEDICIN:

Medicin i magiske kugler (25.05.2011)

 

MEIOSEN:

Hypofysehormoner (06.06.2012)

 

MÆNGDEBEREGNINGER:

Pro

 

 

MUTATIONER:

Alzheimers sygdom (24.05.2017)

Charcot-Marie-Tooth sygdom (27.08.2014)

Genetisk bestemt fedme (27.05.2011)

Glykogenolyse (27.05.2011)

Hjernemalaria (30.05.2017)

Hypofysehormoner (06.06.2012)

Kronisk Myeloid Leukemi (01.06.2012)

 

 

 

 

 

Mitochondriesygdomme (27.08.2014)

Mixotrofi (08.08.2012)

Muskelsvind hos labradorhunde (vejl. sæt 2013)

Muskelsvind hos labradorhunde (25.05.2011)

Myrer til biologisk bekæmpelse af skadedyr (24.05.2017)

Mælkesyrebakterier i fødevareproduktionen (26.08.2015)

 

 

N

 

NADPH / NADP+:

Gulerødder forebygger kræft (03.06.2013)

 

NERVESYSTEMET inkl. aktionspotentialet:

Acetylcholinreceptorer (03.06.2014)

Guillan-Barré syndrom (05.2006- vejledende opgavesæt 1)

Iontransport i neuroner (29.05.2015)

Keglesnegle og conotoksiner (24.05.2017)

 

NEUROTRANSMITTERE:

Acetylcholinreceptorer (03.06.2014)

Iontransport i neuroner (29.05.2015)

 

NITROGENKREDSLØBET:

Lucerne og Rhizobium-bakterier (28.05.2014)

 

Ø

 

ØKOLOGISKE GRUNDBEGREBER:

Igler

 

ØKOLOGISKE SAMMENHÆNGE:

Arktiske fødekæder (03.06.2014

Asketoptørre (27.08.2014)

Blåmuslingeopdræt (30.05.2017)

Dyreplankton i søer (23.08.2011)

Edderfugle (02.06.2015)

Endosymbiose (06.06.2012)

Genintroduktion af ulve (06.06.2012)

Indavl hos hugorm (30.05.2017)

Lucerne og Rhizobium-bakterier (28.05.2014)

O

 

OXIDATION:

D-vitamin (01.06.2012)

 

Å

 

Fjeldet ved Gásadalur

Fårehytte

Færøsk pige i hømarken

Færøsk familie til Ólavsøka

"Et smil kræver 13 muskler. Et surt ansigt 60.

Hvorfor anstrenge sig?"